frame by frame

Técnicas tradicionais

Stop motion is an animation technique where individually frames are photographed. The camera is repeatedly stopped and started, one frame at a time. While the camera was stopped an animator would adjust the figure or object the camera was pointing at, moving them in increments. Eventually, when all the frames are played in sequence it shows the impression of movement.

Animación feita coa técnica de Stop Motion na que vemos un pequeno barco navegando entre grandes ondas

Rotoscoping is an animation technique in which the animator draws and traces, frame by frame, over film footage. It can be thought of as "painting on movies" efficiently. From a sequence of usually photographed action image frames you can create an animation that mimics live action video. Nowadays, applications software can be used to develop this technique.

Animación feita coa técnica da rotoscopia na que unha rapaza apaga un espertador

A cel is a transparent sheet used as a medium for drawing and painting frames for traditional animation. Cels can be laid over other cels and then photographed. You can draw a character on cels and laid it over a static background. Cel animation usually requires lots of time and teamwork organization.

Rotoscopia

A rotoscopia é quizais unha das técnicas de animación máis antiga que existen.

O proceso para animar consiste en debuxar os fotogramas dun vídeo orixinal, un a un, logo de capturar as imaxes do vídeo. Así conseguimos transmitir á nosa animación a naturalidade e secuencialidade do movemento.

O proceso a seguir

Un

Despois de planificar a túa historia, podes gravar cunha cámara de vídeo o de fotos, ou co teu propio móbil a escena que queres animar.

Dous

O seguinte paso sería fragmentar este vídeo en imaxes, o ideal son de 23 a 9 imaxes por segundo. Para conseguir estes frames do vídeo temos varios métodos. O máis sinxelo consiste en capturar ou imprimir a pantalla do ordenador co vídeo orixinal a intervalos regulares, ou exportar o vídeo en secuencia de imaxes cun editor como o iMovie.

Exportando con iMovie