frame by frame

Dispositivos móbiles

Photo Puppet

Pantallas e descrición das ferramentas da app Photo Puppet

Vídeo titorial